Tirebolu Devlet Hastanesi
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü
Tirebolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 07/08/2017

2016 YILI EĞİTİM PLANI KONU BAŞLIKLARI     

 

EĞİTİMİN KONUSU

EĞİTİMİN ALT KONUSU

EĞİTİM ALACAKLAR

EĞİTİM VERENLER ve EĞİTİMİN VERİLCEĞİ AYLAR

 

 

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTMLERİ

 

 

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

-Öfke kontrolü

-Stresyönetimi

-Zor insanla başa çıkma

-Empati-beden dili

-Genel hasta psikolojisi

-Profosyonel imaj

 

 

 

 

Tüm hastane personeli

 

 

 

Psikolog

Gülçin GÜNER

 

ŞUBAT

 

HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

 

-Hasta memnuniyeti

-Hasta hakları vesorumlulukları

-Etik ve hasta hakları

 

 

Tüm hastane personeli

 

Hasta hakları sorumlusu

Neşe YAMAN

 

ŞUBAT

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

 

-HBTC kullanımı ve bakımı

-Tranfüzyon güvenliği

-Örnek alımı ve transfer

-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kull.ve kimliğin doğrulamesı

-Güvenli cerrahi uygulamaları

-Hasta transferi

-Hasta düşmeieri

-Sözel istem uygulaması

-İlaçgüvenliği

(farmakovijilans)

-Mavi kod

-Pembe kod

 

 

 

 

 

 

 

Tüm sağlık çalışanları

 

 

Kalite koordinatörü

Lab. Sorumlusu

Eğitim Hemşiresi

Eczacı

 

 

İrfan Alper ÖNAL

Şevki YILDIZ

Yahya KAYA

İlknur TEKİN

 

 

ŞUBAT

ÇALIŞAN HAKLARI

 

-Mobing

-Çalışan hakları genelgesi

-Beyaz kod

-Güvenlik raporlama

 

 

 

Tüm hastane personeli

 

Çalışan hakları sorumlusu

 

Hasbi KEÇECİ

 

ŞUBAT

 

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

 

 

 

 

 

 

-Cerrahi alan enf.

-Hastane enf ve önemi

-İzolasyon uygulamaları ve kull.figürler

-tıbbi atık yönetimi

-Sterilizazyon ve

Dezenfeksiyon

--EL HİJYENİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm hastane personeli

 

 

 

 

 

 

 

 

Enf Hemşiresi

 

Güzel KATIRCIOĞLU

 

ŞUBAT

TEMİZLİK

 

 

Hastane ve bölüm bazlı temizlik

 

 

Tüm hastane personeli

 

Enf. Hemşiresi

Güzel KATIRCIOĞLU

 

ŞUBAT

 

CPR

 

İleriyaşam desteği

 

Tüm sağlık çalışamları

 

Anestezi Uzmanı

ŞUBAT

 

İLKYARDIM

 

 

Temel yaşam desteği

 

Tüm hizmet alım personelleri

 

Anestezi Uzmanı

ŞUBAT

 

 

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 

-Kişisel koruryucu ekipman kull.

-Risk yönetimi

-Sağlık taramaları

-Delici kesici alet yaralanmalar

-Tehlikeli maddeler ve kull simgeler

-Meslek hastalıkları ve hukuki sonuçları

 

 

 

 

 

 

 

Tüm hastane çalışanları

 

 

Enf Hemşiresi

 

Güzel KATIRCIOĞLU

 

Sağ Bak.Hzm.Md

Reyhan ÜÇÜNCÜOĞLU

 

 

ŞUBAT

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KALİTE STANDARDATLARI EĞİTİMİ

 

-Panik değer ve bildirimi

-Preanalitik hata kaynakları ve lab süreçleri eğitimi

-Tıbbi cihaz güvenliği

-Tıbbi kayıtlar ve önemi

-İndikatör yönetimi

-Hasta dosyası hazırlama

-Güvenlik raporlama sistemi

 

 

 

 

-sağlık çalışanları

 

 

 

 

Kalite Direktörü

İrfan Alper ÖNAL

 

ŞUBAT

 

FARMAKOVİJİLANS

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

 

 

 

 

-ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ

 

 

 

Tümsağlık çalışanları

 

Eczacı

Yahya KAYA

ŞUBAT

 

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN VE ZARARLARININ ÖNELENMESİ

 

-Sigaraya başlamanın önlenmesi

-pasif etkilerin önlenmesi

-sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar

 

 

 

 

Tümsağlık çalışanları

 

 

Tayfun AYESER

ŞUBAT

 

 

İDARİ BÖLÜM

BAZLI EĞİTİM

 

-Depolama ve envanter

yönetimi

-dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları

-Hastane bilgi yönetim sistemi

-İlgili ofset eletlerinin kul

-Tasarruf tedbirleri

 

 

 

 

 

Tüm idari personel

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

MART

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ

 

-Hasta ve Hatane Bilgi

güvenliği

 

Tüm Haastane Çalışanları

 

Bilgi İşlem Sorumlusu

Volkan PERÇİN

MART

 

İDARİ BÖLÜM

BAZLI EĞİTİM

 

 

 

 

 

ARŞİV EĞİTİMLERİ

 

-Adli vaka dosyalarının yinetimi

-Arşiv malzemelerini saklama ve koruma koşulları

-Dosyalama teknikleri ve resmi yzışma kuralları

-Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik

 

 

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

 

İDARİ BÖLÜM

BAZLI EĞİTİM

 

 

TEKNİK SERVİS EĞİTİMLERİ

 

-Elektrikli aletler kull dikkat edilmesi gereken hususular

-Malzeme bakım ve onarımı-Su analizleri

-Kalibrasyon

-Diyaliz su sistemi analizleri

 

 

 

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

 

-Krize müdahalele ve afet yönetimi

-Yangın söndürücü kull.

 

 

 

Tüm hastane personeli

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

ÇAMAŞIRHANE

EĞİTİMLERİ

 

 

-Kullanılan temizlik malz miktarı

-Enf çamaşırların yıkanması

-Teslim alma ve depolama yöntemleri

 

 

 

Enfeksiyon Hemşiresi

Güzel KATIRCIOĞLU

 

MART

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

SANTRAL EĞİTİMLERİ

 

 

-SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI

-diksiyon-iletişim

 

 

Eğitim Hemşiresi

İlknur TEKİ

 

MART

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

HASTA KABUL

 

DANIŞMAVE YÖNLENDİRME EĞİTİMLERİ

 

 

-hasta yönlendirme

-etkin ve verimli sekreterlik

-özel durumu olan hastalara yaklaşım

 

 

 

Eğitim Hemşiresi

İlknur TEKİ

 

MART

 

 

 

 

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

 

 

MUTFAK EĞİTİMLERİ

 

-Besin kalitesi yiyecek satın alma ve kontrol yöntemleri

-Geniş çapta besin hazırlama ve pişirme teknikleri

-Mutfak donanım ilkeleri

-Yiyecek depolama ve muhafaza teknikleri

-Atık yönetimi

-Yatan hastaservisinde dikkat edilecek noktalar ve diyet kartları doğru uygul.

 

 

Diyetisyen

Onur Oğuz BAŞTÜRK

 

Enfeksiyon Hemşiresi

Güzel KATIRCIOĞLU

 

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

 

 

 

GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

 

 

-5118 özel güvenlik hizm Dair kanun

 

 

 

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

MART

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

AYNİYAT SAYMANLIĞI

EĞİTİMLERİ

 

-Taşınır mal yönetmeliği

-Kritik stok seviyesi

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

MART

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

AMBAR VE DEPO MEMURU

EĞİTİMLERİ

 

-Depolama ve envanter yönetimi

-Kritik stok seviyesi

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

BİLGİ İŞLEM EĞİTİMLERİ

 

 

-Hastane bilgi yönetim sistemi

-Temel ağ eğitimi

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

EVRAK BİRİMİ EĞİTİMLERİ

 

-Dosyama teknikleri ve resmi yazışma kuralları

-İlgili ofset aletlerini kullanımı.

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

İSTATİSTİK EĞİTİMLERİ

 

-Sağlık istatistikleri

-Tıbbiterminoloji

-Veri toplama veri girişi ve veri değerlendirme yöntemleri

 

 

 

Eğitim Hemşiresi

İlknur TEKİ

 

MART

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

 

 

MUTEMELİK EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

-6245 Sayılı harcırah kanunu

-Döner sermaye yönetmeliği ve borda takip programı

 

 

 

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

PERSONEL ÖZLÜK

EĞİTİMLERİ

 

-Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları

- Resmi yazışma kuralları

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

 

-Kamu ihale malımevzuat sosyal güvenlik uygulamaları

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

 

ŞOFÖR EĞİTİMLERİ

 

 

 

Trafik kuralları

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

 

TAHAKKUK EĞİTİMLERİ

 

-Faturalandırma

Dosyalama teknikleri ve resmi yzışma kuralları

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

TİGEĞİTMLERİ

 

 

-Dağıtım anahtarları

-Tıbbi terminoloji

 

 

 

 

 

İdari ve Mali işl.Md.Yrd.

Abbas AYDIN

 

MART

 

 

 

BULAŞICI HAST VE BAKIMI

-bulaşıcı hast.korunma

-korunmada aşı ve önemi

-kan yoluyla bulaşan hast ve korunma yoll.

-ağız yolu ile bul.hast. ve korunma yolları.

-Kan yolu ile bulaşan hastalıklar.

-Bulaşıca hastalıklarda ihbar ve bildirim sistemi

-Hayvanlardan insana

bulaşan hast. KKKA

-Mers cov virüsü

 

 

 

Tüm hast personeli

 

 

Enfeksiyon Hemşiresi

Güzel KATIRCIOĞLU

 

MART

 

İLKYARDIM

KBRN EĞİTİMLERİ

 

 

-Yangında

-boğulmalarda

-zehirlenmelerde

 

 

 

Tüm hastane personeli

 

 

Dışarıdan uzm

NİSAN

 

 

 

 

 

 

ACİL SERVİSDE BAKIM

 

-yanık- şok

Zehirlenme- kanama

-ortopedik aciller

-travmalı hasta bakımı

-endemik ve pandemik vakalar-TRİAJ uygulaması ---CPR---

 

 

 

 

Acil çalışanları

 

 

 

Anestezi Uzmanı

NİSAN

 

 

 

 

 

 

 

YOĞUN BAKIM ÜNETELERİNDE BAKIM

 

-Terminal dönemdeki hastalarda bakım

-Monitörizasyon

-Kişisel hijyen uygulamaları

-Hasta aspirasyon kriterleri ve yöntemleri

-İzole hastaya yaklaşım ve bakım

-Miyokard enfarktüsü

-sedasyon ve ağrı kontrolü

-Hasta ve yakınının psikoljik durumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoğun bakım çalışanları

 

 

 

Uzm Dr.

Taffun AYESER

 

NİSAN

 

 

 

 

AMELİYATHANE HİZM VE BAKIM

 

 

-Ameliyathane hemşireliği

-Dokuların alınması ve saklanması

-Pre-op ve Post po hasta bakımı

-Ameliyathenede enf. kontrlü

 

 

 

 

 

Ameliyathane çalışanları

 

 

 

Uzm Dr.

Mehmet Yılmaz SALMAN

 

NİSAN

 

 

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE BAKIM

 

 

-Acil diyaliz girişimler

 

-Diyaliz endikasyonu alan hast hemş .bakım süreci

-Fistül ve kateter bakımı

-Beslenme-hst psikolojisi

 

 

 

 

çalışanları

 

 

 

Uzm Dr.

Tayfun AYESER

 

NİSAN

 

 

DOĞUM VE DOĞUM İZLEMİNDE BAKIM

 

-Doğum öncesi ve sonrası bakım yönetimi

-Doğum eyleminin işleyişi ve riskli durumlar

-Anne sağlığı ve önemi

-Atoni kanaması

-Doğum sonu bellenme

 

 

 

 

 

 

 

Doğum çalışanları

 

 

Uzm Dr.

Sümeyra OKUR

 

NİSAN

 

 

 

HASTANE EĞİTİMLERİ

ANNE SÜTÜ VE EMZİRME

 

 

 

 

-Anne sütü ve emzirme

 

 

 

Tüm hastane çalş.

 

Uzm Dr.

Sümeyra OKUR

 

NİSAN

 

 

 

ÇOCUK HASTALIKLARI VEBAKIMI

 

-Enf hastalıkları

-Solunum hastalıkları

-Çocuk hast diğer

-Çocuk sağlığına yönelikeğitimler

 

 

 

 

Çocuk çalışanları

 

Uzm Dr.

Merve Feyza YÜKSEL

 

NİSAN

 

 

HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA YÖNELİK EĞİTİMLER

 

-Hemşirelikde kanıtadayalı uygulamalar

-Hastaya ve hasta yakınına yönelik eğitim

-Hasta kabul ,taburculuk ve transferi

-Hemşirelik bakım planı süreç yönetimi

 

 

 

 

 

Klinik hemşireleri

 

 

Eğitim ve Kalite birimi

İlknur TEKİN

İrfan Alper ÖNAL

 

NİSAN

 

 

YAŞLI SAĞLIĞINA YÖNELİK EĞİTİMLER

 

 

-Yaşlılarda beslenme

-Yaşlı sağlığında diğer

-Yaşlı hasta bekımı

-Beslenme ve eliminasyon

-Enfeksiyonlara yönelik bakım

 

 

 

 

 

Klinik çalışanları

 

Eğitim birimi

İlknur TEKİN

 

NİSAN

 

 

 

 

 

 

 

YATAĞA BAĞIMLI HASTALARDA BAKIM

 

 

 

 

-Günlük yaşam aktiviteleri

-Masaj teknikleri ve rom egzersizleri

 

-Uygun pozisyon ve mobilizasyon

-Terminal dönem

-Yatağa bağımlı hastalarda diğer

-Cilt bütünlüğünün krunması

-Kişisel hijyeyara bakımı

-Zorunlu hareket kısıtlıl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinik çalışanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalite ve eğitim birimi

İlknur TEKİN

İrfan Alper ÖNAL

NİSAN

 

 

 

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 

-Evde numune alımı saklanması ve transferi

-E.S kapsamına alınan hastalıklar

-E.S hzm Bulunması gereken araç-gereç tıbbi mal.ilaçlar

-Evde yaşlı bakımı ve dikkat edilecek noktalar

 

 

 

 

 

Evde sağlık çalş.

 

 

 

 

Eğitim ve kalite birimi

İlknur TEKİN

İrfan Alper ÖNAL

 

NİSAN

 

AÇSAP HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ

 

-ACİL OBSTETRİK BAKIM

 

tüm hastane personei

 

Uzm Dr.

Sümeyra OKUR

 

NİSAN

 

 

 

ÇEVRE SAĞLIĞI

Mutfak –temizlik

 

 

 

-hijyen ve bina temizliği

-temizlik malzemelerinin tanıtımı

-yiyecek depeolama ve saklama tekniği

-mutfak atıklarının kald.

 

 

 

 

 

Mutfak ve temizlik personeli

 

 

 

 

EnfeksiyonHemşiresi

Güzel KATIRCIOĞLU

 

NİSAN

 

 

TEMİZLİK

 

-Hastane ve bölüm bazlı temizlik

-tıbbi atıkların ayrıştırlması ,transferi ve depolanması

 

 

 

Mutfak ve temizlik personeli

 

EnfeksiyonHemşiresi

Güzel KATIRCIOĞLU

NİSAN

 

MESLEKİ ETİK

 

-mesleki etik

 

 

 

-tüm hast personeli

 

Kaliteve eğitim birimi

NİSAN

 

 

 

İLAÇ UYGULAMALARI

 

 

-Anestezik ilaçlar

-Aşılar ve aşıların saklanması

 

 

 

 

-tüm klinik çalş.

 

 

Aşı sorumlusu

 

NİSAN

 

HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA YÖNELİK EĞİTİMLER

 

-Hasta kabul ve taburculuk,transferi

-Hasta yakını ve hastaya yönelik eğitimler

-Hemşrelikde kanıta dayalı uygulamalar

 

 

 

-tüm klinik çalş.

 

 

Eğitim ve kalite birimi

İlknur TEKİN

İrfan Alper ÖNAL

 

NİSAN

 

 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA YÖN.EĞT.

 

 

-Diş çürükleri ve diş eti hatalıkları

 

 

 

 

 

 

DR.m.Selin DENLİ

 

NİSAN

 

 

 

 

ÜRİNER SİSTEM HAST.

 

 

-Üriner sistem cerrahisinde

pre-op ve post op bakım

-Alt ve üst idrar yolu enf

-Üriner sistem hast diğer

 

 

 

 

 

Tüm klinik çalışanları

 

 

Uzm Dr.

M. Yılmaz SALMAN

 

NİSAN

 

DİYABET HAF

ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI

 

 

 

 

-DİABETUS MELLİTUS

-OBEZİTE

 

 

 

-tüm hastane çalışanları

 

 

-Diyabet hemşiresi

-Diyetisyen

Onur Oğuz BAŞTÜRK

Zehra PİRDAL

 

NİSAN

 

 

 

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN VE ZARARLARININ ÖNELENMESİ

 

-Sigaraya başlamanın önlenmesi

-pasif etkilerin önlenmesi

-sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar

 

 

 

 

Tümsağlık çalışanları

 

 

Tayfun AYESER

NİSAN

 

 

 

 

 

 

 

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN VE ZARARLARININ ÖNELENMESİ

 

 

 

 

 

 

-Sigaraya başlamanın önlenmesi

-pasif etkilerin önlenmesi

-sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tümsağlık çalışanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayfun AYESER

TEMMUZ

 

 

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN VE ZARARLARININ ÖNELENMESİ

 

-Sigaraya başlamanın önlenmesi

-pasif etkilerin önlenmesi

-sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar

 

 

 

 

Tümsağlık çalışanları

 

 

Tayfun AYESER

EKİM

 

 

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN VE ZARARLARININ ÖNELENMESİ

 

-Sigaraya başlamanın önlenmesi

-pasif etkilerin önlenmesi

-sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar

 

 

 

 

Tümsağlık çalışanları

 

 

Tayfun AYESER

ARALIK

 

 

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

-1-7 mart yeşil ay haftası

-17 mart dünya tuza dikakt haftası

-ekim meme kanseri biliçlendireme

-15 ekim dünya el yıkama günü

-3-9 kasın organ bağış haftası

-14 kasım dünya diyabet günü

-1 aralık dünya aıds günü

 

 

 

Tüm hastane personelleri