T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Tirebolu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Tirebolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmetin Sonlandırılması

Güncelleme Tarihi: 01/03/2019

Hastaya sunulan evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır:

  • * Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,
  • * Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,
  • * Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
  • * Hastanın vefat etmesi,
  • * Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına         kanaat getirilmesi,
  • * Hasta veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,
  • * Evde Sağlık Hizmeti Sunulan hastanın, Çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi. (İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin           devamlılığı sağlanır.)