T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Tirebolu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Tirebolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm. Dr. Dilek DÖNMEZ ERSAVAŞ

Güncelleme Tarihi: 07/09/2018

                                                   Dilek Dönmez Ersavaş.jpgMezun Olduğu Tıp Fakültesi: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2011)

Tıpta Uzmanlık:

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2013)
 
 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana bilim Dalı (2015)

Görev Yaptığı Kurumlar:

Rize Pazar Toplum Sağlığı Merkezi (2011 - 2012)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Araştırma Görevlisi Asistan Doktor (2013)

Sakarya Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Araştırma Görevlisi Asistan Doktor (2015)

Giresun Tirebolu Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzman Doktor (2018)


Bilimsel İlgi Alanları:

Yayınları:

Ulusal Yayınlar:
- Özdemir Ö, Ersavaş D. Yumurta Alerjisi Olan Çocuklarda Kızamık, Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) ve Suçiçeği Aşılamaları (2017) JAREM; 7:10-10

Uluslararası yayınlar:
-Elmas B, Erel Ö, Ersavaş D, Yürümez Y. Thiol / Disulfide homeostatis as a novel indicator of oxidative stress in children with simple febrile seizures (2017) Neurological Sciences 38(11):1969-1975

Poster Sunumları:

-Büyükavcı M, Falco L, Ersavaş D,Elmas B. Demire dirençli demir eksikliği anemisi (IRIDA): İki olgu sunumu

-Elmas B, Ersavaş D. İntravenöz  Askorbik  Asid ile Birlikte Oral Metilen Mavisi Kullanılan, Prilokaine Bağlı Methemoglobinemi Vakası

-Elmas B, Ersavaş D. Çocuk Zehirlenme Olgularında Sosyodemografik ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi

-İşgüven P,  Ersavaş D. Otoimmun poliendokrinopati sendromu tip 1(APS1)

-İşgüven P, Aydın D, Ersavaş D, Elçioğlu N. Çocukluk Çağında Diyabetin Nadir bir Nedeni : Glukokinaz Mutasyonu (MODY 2)

-Ersavaş D, Durduran H, İşgüven P. Çoklu Konjenital Anomalilerin Gözlendiği Bir Olgu Sunumu: Vacterl Asosiasyonu

-Büyükavci M, Ay G, Yucak A, Kahyaoğlu Z, Kanbur  A, Ersavaş D. Akut Apandisit Bulguları ile  Başvuran Akut Myeloid Lösemi: Bir Olgu Sunumu


Bilimsel Etkinlikleri

Eğitim programı haricinde aldığı kurslar ve katıldığı eğitim seminerleri

   -Neonatal Resusitasyon Kursu 2014