T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Tirebolu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Tirebolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 25/04/2018

2018 YILI EĞİTİM PLANI VE KONU BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN KONUSU

EĞİTİMİN ALT KONUSU

EĞİTİM ALACAKLAR

EĞİTİM VERENLER ve

EĞİTİMİN VERİLCEĞİ

AYLAR

KİŞİLER ARASI

İLETİŞİM VE GELİŞİM

EĞİTMLERİ

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

-öfke kontrolü

-Stresyönetimi

-Zor insanla başa çıkma

-Empati-beden dili

-Genel hasta psikolojisi

-Profosyonel imaj

Tüm hastane personeli

Psikolog

Dışardan Uzman

ŞUBAT

HASTA HAKLARI ve

SORUMLULUKLARI

-Hasta memnuniyeti -Hasta hakları ve sorumlulukları

-Etik ve hasta hakları

Tüm hastane personeli

Hasta hakları sorumlusu Neşe YAMAN

ŞUBAT

HASTA GÜVENLİĞİ

-HBTC kullanımı ve bakımı

-Tranfüzyon güvenliği

-Ornek alımı ve transfer -Hasta kimlik tanımlayıcılarının kull.ve kimliğin doğrulamesı -Güvenli cerrahi uygulamaları -Hasta transferi

-Hasta düşmeieri

-Sözel istem uygulaması

-İlaçgüvenliği

(farmakovijilans)

-Mavi kod

-Pembe kod

Tüm sağlık çalışanları

Kalite koordinatörü

Lab. Sorumlusu

Eğitim Hemşiresi

Eczacı

İrfan Alper ÖNAL şevki YILDIZ Hazel SAĞLAM İlknur TEKİN

ŞUBAT

ÇALIŞAN HAKLARI

-Mobing

-Çalışan hakları genelgesi -Beyaz kod

-Güvenlik raporlama

Tüm hastane personeli

Çalışan hakları sorumlusu Hasbi KEÇECİ

ŞUBAT

CPR EĞİTİMİ

-ileri Yaşam Desteği

Tüm sağlık personelleri

Uzm. Dr

Kenan MUHTAR İsmail Kültigin AKÇALI

OCAK

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE

ÖNLENMESİ

-Cerrahi alan enf.

-Hastane enf ve önemi -İzolasyon uygulamaları ve kull.figürler -tıbbi atık yönetimi

-Sterilizazyon ve

Dezenfeksiyon

--EL HİJYENİ

Tüm hastane personeli

Kalite sorumlusu

Eğitim hemşiresi

İrfan Alper ÖNAL İlknur TEKİN

ŞUBAT

TEMİZLİK

Hastane ve bölüm bazlı temizlik

Tüm hastane personeli

Kalite sorumlusu

İrfan Alper ÖNAL

Ayhan NARİN(sorm.)

ŞUBAT

SIFIR ATIK EĞİTİMİ

- Atıkların toplanması

-Atıkların geri dönüşümü

Tüm sağlık çalışamları

Çevre mühendisi

Sinan TAŞ

ŞUBAT

İLKYARDIM

Temel yaşam desteği

Tüm hizmet alım ve idari personeller

Anestezı Uzmanı

İsmail Kültigin AKÇALI

ŞUBAT

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

-Kişisel koruryucu ekipman kull. -Risk yönetimi

-Sağlık taramaları -Delici kesici alet yaralanmalar

-Tehlikeli maddeler ve kull simgeler

-Meslek hastalıkları ve hukuki sonuçları

Tüm hastane çalışanları

Eğitim Hemşiresi

İlknur TEKİN

Kalite sorm

İrfan Alper ÖNAL

Sağ Bak. Hzm.Md

Reyhan ÜÇÜNCÜOĞLU

Enf Hemşiresi

Güzel ÖZTÜRK

MART

SAĞLIK KALİTE

STANDARDATLARI

EĞİTİMİ

-Panik değer ve bildirimi -Preanalitik hata kaynakları ve lab süreçleri eğitimi -Tıbbi cihaz güvenliği

-Tıbbi kayıtlar ve önemi

-indikatör yönetimi

-Hasta dosyası hazırlama -Güvenlik raporlama sistemi

-sağlık çalışanları

Kalite Direktörü

İrfan Alper ÖNAL

ŞUBAT

MATARYOVİJİLANS

FARMAKOVİJİLANS

AKILCI İLAÇ

KULLANIMI

-ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ

Tüm sağlık çalışanları

Eczacı

-Hazel SAĞLAM

Mataryovijilans sorm.

-Mutver AKSOY

ŞUBAT -MAYIS

ENGELLİ BİREYLERE

YÖNELİK FARKINDALIK

EĞİTİMİ

-Kurum içi engelli alan ve işaretleri -engelli hastaya psikolojik yaklaşım -bedensel-zihinselgörme —işitme engelli hastaya yaklaşım -kurum içi engellilere yaklaşım

 

Eğitim Hemşiresi

İlknur TEKİN

ŞUBAT

 

 

 

 

İDARİ BÖLÜM

BAZLI EĞİTİM

-Depolama ve envanter yönetimi

-dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları -Hastane bilgi yönetim sistemi

-İlgili ofset eletlerinin kul

-Tasarruf tedbirleri

Tüm idari personel

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

BİLGİ GÜVENLİĞİ

-Hasta ve Hatane Bilgi güvenliği

Tüm Haastane

Çalışanları

Bilgi İşlem Sorumlusu

İsmail CAMADAN

MART

İDARİ BÖLÜM

BAZLI EĞİTİM

ARŞİV EĞİTİMLERİ

-Adli vaka dosyalarının yinetimi

-Arşiv malzemelerini saklama ve koruma koşulları

-Dosyalama teknikleri ve resmi yzışma kuralları

-Devlet arşiv hizmeti

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

İDARİ BÖLÜM

BAZLI EĞİTİM

TEKNİK SERVİS EĞİTİMLERİ

-Elektrikli aletler kull dikkat edilmesi gereken hususular -Malzeme bakım ve onarımı-Su analizleri -Kalibrasyon

-Diyaliz su sistemi analizleri

idari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

-Krize müdahalele ve afet yönetimi

-Yangın söndürücü kull

Tüm hastane personeli

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

ÇAMAŞIRHANE EĞİTİMLERİ

-Kullanılan temizlik malz miktarı -Enf çamaşırların yıkanması -Teslim alma ve depolama yöntemleri

Kalite sorumlusu

İrfan Alper ÖNAL

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

SANTRAL EĞİTİMLERİ

-SAĞLIK BAKANLIĞI

ORGANİZASYON ŞEMASI

-diksiyon-iletişim

Eğitim Hemşiresi İlknur TEKİN

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

HASTA KABUL

DANIŞMA VE

YÖNLENDİRME

EĞİTİMLERİ

-hasta yönlendirme -etkin ve verimli sekreterlik

-özel durumu olan hastalara yaklaşım

Eğitim Hemşiresi İlknur TEKİ

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

MUTFAK EĞİTİMLERİ

-Besin kalitesi yiyecek satın alma ve kontrol yöntemleri

-Geniş çapta besin hazırlama ve pişirme teknikleri

-Mutfak donanım ilkeleri

-Yiyecek depolama ve

Diyetisyen

Berna USTA

Kalite sorumlusu

İrfan Alper ÖNAL

MART

 

 

muhafaza teknikleri -Atık yönetimi

-Yatan hastaservisinde dikkat edilecek noktalar ve diyet kartları doğru uygul

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

-5118 özel güvenlik hizm Dair kanun

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

AYNİYAT SAYMANLIĞI EĞİTİMLERİ

-Taşınır mal yönetmeliği

-Kritik stok seviyesi

idari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

AMBAR VE DEPO

MEMURU

EĞİTİMLERİ

-Depolama ve envanter yönetimi -Kritik stok seviyesi

idari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

BİLGİ İŞLEM EĞİTİMLERİ

-Hastane bilgi yönetim sistemi

-Temel ağ eğitimi

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

EVRAK BİRİMİ EĞİTİMLERİ

-Dosyama teknikleri ve resmi yazışma kuralları -İlgili ofset aletlerini kullanımı.

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

İSTATİSTİK EĞİTİMLERİ

-Sağlık istatistikleri

-Tıbbiterminoloji -Veri toplama veri girişi ve veri değerlendirme yöntemleri

Eğitim Hemşiresi

İlknur TEKİN

Volkan PERÇİN

MART

 

 

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

MUTEMELİK EĞİTİMLERİ

-6245 Sayılı harcırah kanunu

-Döner sermaye yönetmeliği ve borda takip programı

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

PERSONEL öZLüK EĞİTİMLERİ

-Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları - Resmi yazışma kuralları

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

-Kamu ihale malımevzuat sosyal güvenlik uygulamaları

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

ŞOFÖR EĞİTİMLERİ

Trafik kuralları

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

TAHAKKUK EĞİTİMLERİ

-Faturalandırma Dosyalama teknikleri ve resmi yzışma kuralları

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

TİG EĞİTMLERİ

-Dağıtım anahtarları

-Tıbbi terminoloji

İdari ve Mali işl.Md.Yrd. Abbas AYDIN

MART

KADIN -ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ

-Çalışma nedir? -Cinsiyet [toplumsal cinsiyet

-Biyolojik cinsiyet

-Fırsat eşitliği

-Kadın istihdamı

Tüm hast personeli

Eğitim Hemşiresi İlknur Tekin

 

 

 

 

BULAŞICI

HASTALIKLAR VE

KORUNMA

-KKKA

-Mers cov virüsü

Tüm hast personeli

DR

Ersin KARADENİZ

Mülkiye BOZKIR

Tayfun YEŞER

NİSAN

İLKYARDIM

KBRN EĞİTİMLERİ

-Yangında

-boğulmalarda

-zehirlenmelerde

Tüm hastane personeli

Dışarıdan uzm NİSAN

ACİL SERVİSDE BAKIM

-yanık -şok

Zehirlenme- kanama

-ortopedik aciller

-travmalı hasta bakımı -endemik ve pandemik vakalar-TRİAJ uygulaması ---CPR--

Acil çalışanları

Anestezi Uzmanı

İsmail Kültigin AKÇALI

Dr Levent GÜNAL

NİSAN

YOĞUN BAKIM

ÜNETELERİNDE BAKIM

-Terminal dönemdeki hastalarda bakım -Monitörizasyon -Kişisel hijyen uygulamaları -Hasta aspirasyon kriterleri ve yöntemleri -İzole hastaya yaklaşım ve bakım

-Miyokard enfarktüsü -sedasyon ve ağrı kontrolü

-Hasta ve yakınının psikoljik durumu

Yoğun bakım çalışanları

Uzm Dr.

Taffun AYESER

NİSAN

AMELİYATHANE HİZM

VE BAKIM

-Ameliyathane hemşireliği -Dokuların alınması ve saklanması

-Pre-op ve Post po hasta

bakımı

-Ameliyathenede enf. kontrlü

Ameliyathane çalışanları

Anestezi Uzmanı

İsmail Kültigin AKÇALI

NİSAN

DİYALİZ

ÜNİTELERİNDE BAKIM

-Acil diyaliz girişimler

-Diyaliz endikasyonu alan hast hemş .bakım süreci

-Fistül ve kateter bakımı

-Beslenme-hst psikolojisi

çalışanları

Uzm Dr.

Tayfun AYESER

NİSAN

DOĞUM VE DOĞUM İZLEMİNDE BAKIM

-Doğum öncesi ve sonrası bakım yönetimi -Doğum eyleminin işleyişi ve riskli durumlar

-Anne sağlığı ve önemi

-Atoni kanaması

-Doğum sonu bellenme

Doğum çalışanları

Kadın doğum uzmanı

NİSAN

BEBEK DOSTU

HASTANE EĞİTİMLERİ

-Anne sütü ve emzirme

-Emzirme teknikleri

-emzirmenin faydası

-ulusak-I mama kodu vb.

Tüm hastane çalş.

Ebe

Zeynep KOZLUCA

NİSAN

ÇOCUK HASTALIKLARI VE BAKIMI

-Enf hastalıkları

-Solunum hastalıkları

-Çocuk hast diğer

-Çocuk sağlığına yönelik eğitimler

Çocuk çalışanları

Pediatri uzmanı çağrı YÜREK NİSAN

HEMŞİRELİK

UYGULAMALARINA

YÖNELİK EĞİTİMLER

-Hemşirelikde kanıta dayalı uygulamalar -Hastaya ve hasta yakınına yönelik eğitim -Hasta kabul ,taburculuk ve transferi

-Hemşirelik bakım planı süreç yönetimi

Klinik hemşireleri

Eğitim ve Kalite birimi

İlknur TEKİN

İrfan Alper ÖNAL

NİSAN

YAŞLI SAĞLIĞINA

YÖNELİK EĞİTİMLER

-Yaşlılarda beslenme

-Yaşlı sağlığında diğer

-Yaşlı hasta bekımı -Beslenme ve eliminasyon

-Enfeksiyonlara yönelik bakım

Klinik çalışanları

Eğitim birimi

İlknur TEKİN

NİSAN

 

-Günlük yaşam Günlük

 

 

YATAĞA BAĞIMLI

HASTALARDA BAKIM

aktiviteleri

-Uygun pozisyon ve mobilizasyon -Terminal dönem -Yatağa bağımlı hastalarda diğer -Cilt bütünlüğünün krunması

-Kişisel hijyen yara bakımı

-Zorunlu hareket kısıtlıl.

Klinik çalışanları

Kalite ve eğitim birimi

İlknur TEKİN

İrfan Alper ÖNAL

NİSAN

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

-Evde numune alımı saklanması ve transferi -E.S kapsamına alınan hastalıklar

-ES hzm Bulunması gereken araç-gereç tıbbi mal.ilaçlar

-Evde yaşlı bakımı ve dikkat edilecek noktalar

Evde sağlık çalş.

Eğitim ve kalite birimi

İlknur TEKİN

İrfan Alper ÖNAL

NİSAN

AÇSAP HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ

-ACİL OBSTETRİK BAKIM

 

Kadın Doğum Uzmanı

ÇEVRE SAĞLIĞI

Mutfak —temizlik

-hijyen ve bina temizliği -temizlik malzemelerinin tanıtımı

-yiyecek depeolama ve saklama tekniği

-mutfak atıklarının kald.

Mutfak ve temizlik personeli

Kalite sorumlusu

İrfan Alper ÖNAL

Diyetisyen

Berna USTA

NİSAN

TEMİZLİK

-Hastane ve bölüm bazlı temizlik

-tıbbi atıkların ayrıştırlması ,transferi ve depolanması

Mutfak ve temizlik personeli

Kalite sorumlusu

İrfan Alper ÖNAL

Temizlik sorm.

Ayhan NARİN

NİSAN