T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Tirebolu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Tirebolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 23/10/2020

 

 

TİREBOLU DEVLET HASTANESİ

2020 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

 

EĞİTİMİN KONUSU

 

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERECEK PERSONEL

EĞİTİM GRUBU

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM SÜRESİ

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ AY/AYLAR

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM AŞAMASI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

EĞİTİM METARYELİ

 

VEREM EĞİTİMİ

Çalışanların bilgilerini güncellemek

Eğitim Hemşiresi

Hastane Çalışanları

Konferans Salonu

1 saat

OCAK

Görsel Anlatım

 

Teorik

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI -Etik ve Hasta hakları-Hasta sorumlulukları-Hasta Memnuniyeti

Hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

 

Tüm Hastane Personeli

 

 

Uzaktan Eğitim Portalı

1 saat

 

OCAK ŞUBAT MART

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

(İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ)

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ -Beyaz kod -Mobing -Tükenmişlik sendromu- Çalışan Güvenliği Genelgesi

 

Çalışan hakları konusunda farkındalık oluşturmak

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

 

Tüm Hastane Personeli

 

Uzaktan Eğitim Portalı

1 saat

 

OCAK ŞUBAT MART

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

TEMİZLİK EĞİTİMİ Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik-Atık Yönetimi

Enfeksiyon kontrolünü sağlamak

Enf. kont. hemşiresi Çevre mühendisi

 

Tüm Hastane Personeli

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

 

OCAK ŞUBAT MART

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

(İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ) ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ -El hijyeni -Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları -İzolasyon uygulaması-Hastane enfeksiyonları

Enfeksiyon kontrolünü sağlamak Çalışan güvenliğini sağlamak

 

Enf. kont. hemşiresi

 

Tüm Hastane Personeli

 

Uzaktan Eğitim Portalı

1 saat

 

OCAK ŞUBAT MART

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) TÜTÜN VE İNSAN SAĞLIĞI EĞİTİMİ

Farkındalık oluşturmak

Eğitim hemşiresi

Hasta ve hasta yakınları,Hastane çalışanları

Klinikler Konferans salonu

1 saat

ŞUBAT

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ -Çalışanve hasta bilgi güvenliği

Farkındalık oluşturmak

Hizmet kalitesini arttırmak

Personel şube çalışanı

 

Tüm Hastane Personeli

 

Uzaktan Eğitim Portalı

1 saat

 

OCAK ŞUBAT MART

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

TEMİZLİK EĞİTİMİ MORG PERSONELİ EĞİTİMİ -Morg temizliği-Cenaze kabul işlemleri-Cenaze sonrası temizlik işlemleri

Enfeksiyon kontrolünü sağlamak Çalışan güvenliğini sağlamak

Enfeksiyon hemşiresi Kalite direktörü

Morg personeli

Konferans salonu

Yerinde eğitim

1 saat

ŞUBAT

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar Projeksiyon Yazılı döküman

 

KANSER -4 Şubat Dünya Kanser Günü

Farkındalık oluşturmak

 

Eğitim Hemşiresi

Hasta ve hasta yakınları,Hastane çalışanları

Klinikler Konferans salonu

1 saat

ŞUBAT

 

Görsel Anlatım

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

BEBEK DOSTU HASTANE EĞİTİMLERİ

Farkındalık oluşturmak

Ebe Meltem AKSOY

Bebeğe eli değen sağlık çalışanları(çocuk kadın-doğum-acil

 

Konferans salonu

 

20 saat (17+3)

 

MART

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik Pratik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ -Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş yeri temizliği ve düzeni-İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar-Meslek hastalıkları ve sebepleri-Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma yöntemleri-İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi ve güvenlik kültürü-Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak

İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu

 

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

 

 

Tüm Hastane Personeli

 

 

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

 

 

5 saat

 

OCAK ŞUBAT MART

 

 

Görsel Anlatım

 

 

 

Teorik

 

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ -Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri-Kimyasal,fiziksel,ergonomik risk etmenleri-Risk yönetimi-Elle kaldırma ve taşıma-Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri-Ekranlı araçlarla çalışma-Güvenlik ve sağlık işaretleri-Kesici-delici alet yaralanmaları-Sağlık taramaları ve aşıları-Patlama-parlama-yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri

 

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak

 

 

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu

 

 

 

Tüm Hastane Personeli

 

 

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

 

 

5 saat

 

OCAK ŞUBAT MART

 

 

Görsel Anlatım

 

 

 

Teorik

 

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

BEBEK DOSTU HASTANE EĞİTİMLERİ

Farkındalık oluşturmak

Ebe Meltem AKSOY Ebe Özlem AKMAN

 

 

Tüm Hastane Personeli

 

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

3 saat

 

OCAK ŞUBAT MART

 

 

Görsel Anlatım

 

 

 

Teorik

 

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

MUTFAK EĞİTİMLERİ -Mutfak hijyeni(El hijyeni-Gıda hijyeni)-Mutfak donanımı ilkeleri-Yiyecek depolama ve muhafaza teknikleri-Besin kalitesi-Yiyecek satın alma ve kontrol yöntemleri

Farkındalık oluşturmak

Gıda hijyenini sağlamak

Diyetisyen

Mutfak Çalışanları

Yerinde Eğitim

1saat

 

 

HAZİRAN

 

 

Görsel Anlatım

 

 

 

Teorik Pratik

 

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar Projeksiyon Yazılı döküman

 

MUTFAK EĞİTİMLERİ Geniş çapta besin hazırlama vepişirme teknikleri-Gıda güvenliği yönetimi-Atık yönetimi-Yatan hasta servislerinde dikkat edilecek hususlar-Diyet kartlarını doğru uygulama

Farkındalık oluşturmak

Gıda hijyenini sağlamak

Diyetisyen

Enfeksiyon hemşiresi

Mutfak Çalışanları

Yerinde Eğitim

1saat

 

 

HAZİRAN

 

 

Görsel Anlatım

 

 

 

Teorik Pratik

 

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

 

Bilgisayar Projeksiyon Yazılı döküman

 

NÜTRİSYON EĞİTİMİ

Farkındalık oluşturmak

Hizmet kalitesini arttırmak

Diyetisyen

Tüm sağlık çalışanları

Konferans salonu Uzaktan Eğitim Portalı

1saat

MAYIS

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

Güvenlik sorumlusu

Güvenlik

 

Uzaktan Eğitim Portalı

1saat

MAYIS

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

GÜVENLİK RAPORLAMA -İlaç güvenliği -Cerrahi güvenlik -Transfüzyon güvenliği

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

Kalite Direktörü

 

Tüm Hastane Personeli

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

Yerinde eğitim

Gün boyu

NİSAN

 

 

Görsel Anlatım

 

 

 

Teorik Pratik

 

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ (Sağlık Dışı Personel) -Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Mavi kod-Pembe kod-Kırmızı kod-Hasta düşmeleri

Hasta güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

Eğitim hemşiresi

Sağlık Dışı Personel

 

Uzaktan Eğitim Portalı

1saat

MAYIS

 

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanılması ve hasta kimliğinin doğrulanması-Güvenli cerrahi uygulamaları-Sözel istem uygulaması-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Örnek alım ve transferi-Mavi kod-Pembe kod-Transfüzyon güvenliği-Hasta başı test cihazı kullanımı-Panik değer bildirimi-Radyasyon güvenliği-İlaç güvenliği

Hasta güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

Kalite Direktörü

 

Eğitim Hemşiresi

Tüm Sağlık Çalışanları

 

 

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1saat

 

 

NİSAN MAYIS HAZİRAN

 

 

Görsel Anlatım

 

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

SAĞLIK KALİTE STANDARTLARI EĞİTİMİ -Güvenlik raporlama-Tıbbikayıtlar ve önemi-İndikatör yönetimi-Hasta dosyası hazırlama

Farkındalık oluşturmak

Hizmet kalitesini arttırmak

Kalite Direktörü

 

İlgili Sağlık Çalışanları

Konferans salonu

1saat

 

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) KİŞİLERARASI İLETİŞİM -İletişim-Beden Dili-Stres-İletişim ve Algı-Öfke Kontrolü

Hasta güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

Eğitim hemşiresi

Tüm Sağlık Çalışanları

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1saat

NİSAN MAYIS HAZİRAN

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

 

CPR(İleri Yaşam Desteği)

İleri yaşam desteği konusunda sağlık çalışanlarını bilgilendirmek

Uzm.Dr. Kardiyolog Kenan MUHTAR

Tüm Sağlık Çalışanları

 

Uzaktan Eğitim Portalı

1saat

NİSAN MAYIS HAZİRAN

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

CPR (İleri Yaşam Desteği)

İleri yaşam desteği konusunda sağlık çalışanlarını bilgilendirmek

Uzm.Dr. Kardiyolog Kenan MUHTAR

Özellikli birimler (acil-yoğunbakım vs)

Konferans salonu

1saat

 

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik Pratik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ

Farkındalık oluşturmak

 

Eğitim Hemşiresi

 

Tüm Hastane Personeli

 

Uzaktan Eğitim Portalı

1 saat

NİSAN MAYIS HAZİRAN

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

ENGELLİ BİREY FARKINDALIK EĞİTİMİ

Farkındalık oluşturmak

Eğitim Hemşiresi

Tüm Hastane Personeli

Konferans salonu

1 saat

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

 

ECZANE EĞİTİMLERİ (İLAÇ GÜVENLİĞİ) -İlaçların stabilizesi-İlaç geçimsizliği-İlaç-ilaç etkileşimi,ilaç-besin etkileşimi-Yüksek riskli ilaçlar ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler-Tehlikeli ilaçların güvenli uygulamaları-İlaçlarda advers etki ve advers etki bildirimi-Bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar-Pediatride güvenli ilaç uygulamaları-Gebelik ve laktasyonda ilaç uygulamaları-Geriatride güvenli ilaç uygulamaları-İlaç hazırlama teknikleri-

İlaç güvenliğini sağlamak

Eczacı

Tüm Sağlık Çalışanları

 

 

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

NİSAN MAYIS HAZİRAN

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

ECZANE EĞİTİMLERİ -Özel saklama koşullarınasahip ilaçlar(soğuk zincire tabi ilaçlar,ışıktan korunması gereken ilaçlarvs)-Nütrisyonel destek tedavisi ve nütrisyonel destek ürünleri-Birimlerde ilaç yönetimi ve ilaç depolama koşulları-İlaçların imhası,Eczaneye iadesi-Akılcı antibiyotik kullanımı-İlaçların kaybolması,kırılması durumunda yapılacak uygulamalar-Eşdeğer ilaç-İlaç infüzyon süreleri

İlaç güvenliğini sağlamak

Eczacı

Tüm Sağlık Çalışanları

 

 

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

NİSAN MAYIS HAZİRAN

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

VERİMLİLİK EĞİTİMİ Biyomedikal Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren cihazları (ventilatör, laboratuvar test cihazları, jeneratör gibi) kullanacak personellerin eğitimi

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

Biyomedikal sorumlusu

Hekim, Hemşire ,Ebe,Sağlık memuru, ATT

Konferans salonu Yerinde eğitim

1 Saat

 

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik Pratik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

ACİL DURUM KODLARI -Beyaz kod -Mavi kod -Pembe kod -Kırmızı kod

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

Eğitim hemşiresi Kalite direktörü

Tüm Hastane Personeli

Yerinde eğitim

Gün boyu

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik Pratik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar Projeksiyon Yazılı döküman

 

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Laboratuvar test rehberi kullanımı-Numune alımı-tansferi-saklanması-Numunelerin kabul red kriterleri-Numunelerin analiz öncesi hazırlık işlemleri-Döküman ve revizyonlar-Malzeme ve cihazların güvenli kullanımı-İç kalite kontrol süreci-Panik değer ve panik değer bildirimi-Miat ve uygunluk kontrolü-Cihazların bakımı ve temizliği-

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

Laboratuvar sorumlusu

Laboratuvar çalışanları

Yerinde eğitim

2 saat

NİSAN

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik Pratik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

 

Bilgisayar Projeksiyon Yazılı döküman

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri-Radyasyon güvenliği-Hasta mahremiyeti-Röntgen birimi çalışma düzeni-Radyasyondan korunmada temel standartlar

Hasta ve çalışanların radyasyon güvenliğinin sağlanması

Radyoloji uzmanı Radyoloji birim sorumlusu

Radyoloji çalışanları

Yerinde eğitim

Online eğitim

1 saat

MAYIS

 

Görsel Anlatım

 

 

Teorik Pratik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar Projeksiyon Yazılı döküman

 

FARMAKOVİJİLANS MATERYOVİJİLANS

Hasta güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

EczacıMateryovijilans sorumlusu

Sağlık çalışanları

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

HAZİRAN

 

Görsel Anlatım

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

NUMUNE ALIMI VE TAŞINMASI İLKELERİ

PANİK DEĞER-KRİTİK DEĞER

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

Uzman Doktor

Servis hemşireleri-Laboratuvar çalışanları

Uzaktan Eğitim Portalı

1 saat

HAZİRAN

 

Görsel Anlatım

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

NUMUNELERİN ANALİZ ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ

Hizmet kalitesini arttırmak

Biyokimya Uzmanı

Laboratuvar çalışanları

Uzaktan Eğitim Portalı

1 saat

HAZİRAN

 

Görsel Anlatım

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMASI NUMUNE KABUL VE RED İŞLEMLERİ

Hizmet kalitesini arttırmak

MURAT AKŞİT

Laboratuvar çalışanları

Uzaktan Eğitim Portalı

1 saat

HAZİRAN

 

Görsel Anlatım

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) KADINA ŞİDDET

Farkındalık oluşturmak

Eğitim hemşiresi

Tüm Hastane Personeli

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

TEMMUZ

 

Görsel Anlatım

 

Teorik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) İLKYARDIM (Temel Yaşam Desteği)

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak

Hizmet kalitesini arttırmak

Anestezi uzmanı

Tüm Hastane Personeli

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

TEMMUZ

 

Görsel Anlatım

 

Teorik Pratik

 

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

 

Bilgisayar

Projeksiyon

 

SIFIRATIK

Farkındalık oluşturmak

Çevre mühendisi

Tüm Hastane Personeli

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

TEMMUZ

Görsel Anlatım

 

Teorik

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

 

(İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ)

SİVİL SAVUNMA-KBRN-İKAZ-ALARM İŞARETLERİ

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak

Acil durum ve afet bilinci oluşturmak

Müdür yardımcısı

Tüm Hastane Personeli

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

AĞUSTOS

Görsel Anlatım

 

Teorik

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Farkındalık oluşturmak

Eczacı

Tüm Hastane Personeli

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

EYLÜL

Görsel Anlatım

 

Teorik

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

 

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ)

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMİ (Krize müdahale ve afet yönetimi-Yangın söndürücülerin kullanımı-Tehlike işaretleri--Kırmızı kod-Tahliye ve kurtarma-Triyaj-Tahliye(Sarı kod) ve kurtarma

Acil durum ve afet bilinci oluşturmak Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak

 

İtfaiye Sivil savunma amiri Müdür yard Şef

Tüm Hastane Personeli

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

EKİM

Görsel Anlatım

 

Teorik Pratik

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

 

TİG EĞİTİMİ

Bilgi sağlama

Tig birim sorumlusu

Hekimler Tig birim çalışanları

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

KASIM

Görsel Anlatım

 

Teorik

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

 

TGAP HABERLEŞMEDE İSRAF EĞİTİMİ

Farkındalık oluşturmak

Kurum dışı uzman

Tüm Hastane Personeli

Uzaktan Eğitim Portalı Konferans salonu

1 saat

ARALIK

Görsel Anlatım

 

Teorik

Ön-Test,Son-Test

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon